Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského 1743
Přihláška k zápisu
V současné době se není možné k zápisu registrovat. Registrovat se bylo možné do 30.04.2022 23:59. Pro další informace kontaktujte školu.