Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského 1743
Přihláška k zápisu
V současné době se není možné k zápisu registrovat. Pro další informace kontaktujte prosím školu.