Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 790/21
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Španělský jazykŠjpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Francouzský jazykFjpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
Ruský jazykRjpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Osobnostní výchovaOsvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Seminář z přírodních vědSpvpovinný 
Svět práceSppovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
KaligrafieKapovinně volitelný 
MultimédiaMmpovinně volitelný 
EkologieEkpovinně volitelný 
Sportovní hryShpovinně volitelný 
Výtvarná dílnaVdpovinně volitelný 
Počet předmětů: 28