Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Pracovní činnosti - příprava pokrmůPříppovinně volitelný 
Sportovní hrySHpovinně volitelný 
Jazyk a komunikaceJKpovinný 
Instrumentální obohacováníFIEpovinný 
Umění a kulturaUKpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
RobotikaRobopovinně volitelný 
Sborový zpěvSZpovinně volitelný 
Dějepisný seminářDspovinně volitelný 
Tvůrčí psaníTPpovinně volitelný 
Instrumentální obohacování - volitelnéFIE-Vpovinně volitelný 
Český jazyk pro cizinceČjCpovinně volitelný 
Mediální výchovaMVpovinný 
Digitální světDSpovinný 
LaboratořeLABpovinný 
Dramatická výchovaDvpovinně volitelný 
Školní televizeŠTVpovinně volitelný 
FotoateliérFApovinně volitelný 
Umění plusUMpovinně volitelný 
Výtvarné techniky v lidových tradicíchTrpovinně volitelný 
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
Ruský jazykRJpovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
DějepisDpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPvpovinný 
PřírodopisPppovinný 
PřírodovědaPŘVpovinný 
Přírodopis PŘÍpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Pracovní výchovaPraVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Člověk a jeho světČaSpovinný 
Angličtina plusAPpovinně volitelný 
Matematika plusMPpovinně volitelný 
Pohybová výchovaPOVpovinně volitelný 
Pohybová výchovaPOHpovinný 
Výchova k volbě povoláníVKVPpovinný 
Přírodovědné praktikumPŘPRpovinně volitelný 
Mediální výchovaMvpovinně volitelný 
Cvičení z českého jazykaCČJpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyCMpovinně volitelný 
Třídnická hodinaTH  
Výtvarka plusVPpovinně volitelný 
Francouzský jazykFJpovinně volitelný 
FyzikaFyzpovinný 
EurytmieEUpovinný 
Epocha nerozlišenáEpovinný 
Epocha - český jazykEčjpovinný 
Epocha - fyzikaEfpovinný 
Epocha - dějepisEdpovinný 
Epocha - geometrieEgpovinný 
Epocha - zeměpisEzpovinný 
Epocha - geologie - nepoužívatEggpovinný 
BiologieBiopovinný 
Epocha - informatikaEipovinný 
Epocha - matematikaEmpovinný 
Epocha - chemieEchpovinný 
Dějiny uměníDUpovinný 
KruhOpovinný 
SněmSpovinný 
Epocha - vesmír - nepoužívatEvpovinný 
MyšleníMyšipovinný 
Dramatická výchovaDVpovinný 
Volitelná angličtinaVAjpovinně volitelný 
Volitelná španělštinaVŠjpovinně volitelný 
Komunitní kruh a hryKHpovinný 
Řízená činnostŘČpovinný 
Pohybové hryPHpovinný 
Umělecká výchovaUVpovinný 
Umění a řemeslaU&Řpovinný 
Počet předmětů: 82