Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Pracovní činnosti - příprava pokrmůPPpovinně volitelný 
Sportovní hrySHpovinně volitelný 
Jazyk a komunikaceJKpovinný 
Instrumentální obohacováníFIEpovinný 
Umění a kulturaUKpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
Ruský jazykRJpovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
DějepisDpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPvpovinný 
PřírodopisPppovinný 
PřírodovědaPŘVpovinný 
Přírodopis PŘÍpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Pracovní výchovaPrVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Člověk a jeho světČaSpovinný 
Angličtina plusAPpovinně volitelný 
Matematika plusMPpovinně volitelný 
Pohybová výchovaPOVpovinně volitelný 
Pohybová výchovaPOHpovinný 
Výchova k volbě povoláníVKVPpovinný 
Přírodovědné praktikumPŘPRpovinně volitelný 
Mediální výchovaMVpovinně volitelný 
Cvičení z českého jazykaCČJpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyCMpovinně volitelný 
Třídnická hodinaTH  
Výtvarka plusVPpovinně volitelný 
Francouzský jazykFJpovinně volitelný 
FyzikaFpovinný 
EurytmieEUpovinný 
EpochaEpovinný 
Komunitní kruh a hryKHpovinný 
Řízená činnostŘČpovinný 
Pohybové hryPHpovinný 
Počet předmětů: 48