Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Denní rozvrh tříd
29.11.2023
 
0
07:40 - 08:25
1
08:30 - 09:15
2
09:25 - 10:10
3
10:30 - 11:15
4
11:25 - 12:10
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7 pauza
14:05 - 14:35
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
-
16:11 - 23:59
PT
KHPT
Podaná J.
223 - PT
ŘČPT
Podaná J.
223 - PT
ŘČPT
Podaná J.
223 - PT
ŘČPT
Podaná J.
223 - PT
I.A
ČJI.A
Žďárská K.
407
MI.A
Žďárská K.
407
PRVI.A
Žďárská K.
407
HVI.A
Žďárská K.
407
ČDJI.A, I.B, I.D
Slezáková M.
I.B
ČJI.B
Sedláková M.
406
MI.B
Sedláková M.
406
ČJI.B
Sedláková M.
406
HVI.B
Sedláková M.
406
ČDJI.A, I.B, I.D
Slezáková M.
 ŠKOLNÍ DRUŽINAI.B
Mrštná R.
406
 
I.C
TVI.C
Vrchlabská M.
124 - Hala
MI.C
Vrchlabská M.
210
ČJI.C
Vinklerová P., Vrchlabská M.
210, 328 - knihovna 1
AJI.C
Traylor K., Vrchlabská M.
107
AJI.C
Goodell C., Moradová T.
210
 ŠKOLNÍ DRUŽINAI.C
Kupčíková L.
210
 
I.D
ČJI.D
Kosková Z.
AJI.D
Goodell C., Kosková Z.
ČJI.D
Kosková Z.
HVI.D
Kosková Z.
ČDJI.A, I.B, I.D
Slezáková M.
AJI.D
Moradová T., Traylor K.
II.A
Ekocentrum PralesII.A
Vohánková L.
ČJII.A
Vohánková L.
208
 II.A
Drchalová T.
 
 Oběd + os. hygienaII.A
Drchalová T.
 
 os. hygiena + svačina + OČII.A
Drchalová T.
 
II.B
MII.B
Pazderová J.
209
PRVII.B
Pazderová J.
209
II.B
Pazderová J.
209
TVII.B
Pazderová J.
124 - Hala
ČJII.B
Pazderová J.
209
II.C
ČJII.C
Albrechtová L.
310
MII.C
Albrechtová L.
310
PRVII.C
Albrechtová L.
310
HVII.C
Albrechtová L.
310
ČJII.C
Albrechtová L., Vinklerová P.
310, 328 - knihovna 1
II.D
MII.D
Částková P.
TVII.D
Částková P.
L001 Tz
ČJII.D
Částková P.
II.D
Částková P.
III.A
ČJIII.A
Žalská V.
220
MIII.A
Žalská V.
220
PRVIII.A
Žalská V.
220
HVIII.A
Žalská V.
220
ČJIII.A
Žalská V.
220
 Školní družinaIII.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B
Klímová J., Šrom M.
107
 
III.B
ČJIII.B
Benešová G.
105
MIII.B
Benešová G.
105
AJIII.B, III.B
Moradová T.
105
ČJIII.B
Benešová G.
105
HVIII.B
Benešová G.
105
 Školní družinaIII.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B
Klímová J., Šrom M.
107
 
 ŠKOLNÍ DRUŽINAIII.B, III.C
Klímová J.
107
III.C
ČJIII.C
Chaloupková I., Vinklerová P.
307, 328 - knihovna 1
MIII.C
Chaloupková I.
307
PRVIII.C
Chaloupková I.
307
ČJIII.C
Chaloupková I.
307
III.C
Chaloupková I.
307
 Školní družinaIII.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B
Klímová J., Šrom M.
107
 
 ŠKOLNÍ DRUŽINAIII.B, III.C
Klímová J.
107
IV.A
rotunda HolubiceIV.A
Fejková E.
 Školní družinaIII.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B
Klímová J., Šrom M.
107
 
 ŠKOLNÍ DRUŽINAIV.A, IV.B
Štarmanová M.
311
IV.B
MIV.B
Chládek A.
410
DSIV.B
Vinklerová P.
410
ČJIV.B
Ročková K.
410
VLIV.B
Ročková K.
410
AJIV.B
Ročková K.
410
 Školní družinaIII.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B
Klímová J., Šrom M.
107
 
AJIV.B
Moradová T.
309
 ŠKOLNÍ DRUŽINAIV.A, IV.B
Štarmanová M.
311
IV.C
AJIV.C
Čanecká M.
AJIV.C
Čanecká M.
ČJIV.C
Čanecká M.
MIV.C
Čanecká M.
VLIV.C
Čanecká M.
AJIV.C
Králová L.
AJIV.C
Králová L.
IV.D
MIV.D
Škorňová D.
PŘVIV.D
Škorňová D.
VVIV.D
Arnoldová T.
IV.D
Arnoldová T.
V.A
ČJV.A
Bacíková J.
206
ČJV.A
Bacíková J.
206
MV.A
Bacíková J.
206
AJV.A
Bacíková J.
206
DSV.A
Sedláková M.
206
AJ - ENGLISH Tutoring 5.AV.A
Králová L.
415
AJV.A
Králová L.
415
V.B
ČJV.B
Kopecká K.
207
MV.B
Kopecká K.
207
MV.B
Kopecká K.
207
DSV.B
Vinklerová P.
207
TVV.B
Hlaváčková M.
119 - VTv
V.C
AJV.C
Hájková A., Traylor K.
ČJV.C
Vlčková M.
Společný prostorV.C
Hromadová J., Vlčkov...
VVV.C
Vlčková M.
AJV.C
Moradová T.
V.D
MV.D
Harkin J.
PŘVV.D
Harkin J.
VVV.D
Harkin J.
V.D
Harkin J.
AJV.D, V.D
Ward T.
VI.A
DVI.A
Sedlmeier A.
308
PŘÍVI.A
Kostolná L.
423
FVI.A
Antonová A.
308
JKVI.A
Saňáková P.
416
MVI.A
Antonová A.
308
MVI.A
Antonová A.
308
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VI.B
TVVI.B
Horváth L.
106 - MTv
ZVI.B
Bernátková P.
104
PŘÍVI.B
Kostolná L.
423
JKVI.B
Čechová D.
104
DSVI.B
Hynek H.
315 - Inf
DSVI.B
Hynek H.
315 - Inf
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
TVVI.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
LABVI.B
Chládek A.
104
LABVI.B
Chládek A.
104
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VI.C
JKVI.C
Nováková A.
309
SociomapováníVI.C
Haladová E., Pražák ...
309
FVI.C
Hynek H.
409
MVI.C
Antonová A.
308
FIEVI.C, VI.C
Provazník M.
416
TVVI.C
Horváth L.
124 - Hala
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
TVVI.C
Zákostelnová A.
119 - VTv
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VII.A
FVII.A
Hynek H.
408
JKVII.A
Saňáková P.
408
AJVII.A
Reslerová M.
325 - SV
ZVII.A
Procházka J.
408
TVVII.A
Horváth L.
124 - Hala
DVII.A
Moradová T.
320
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
AJVII.A
Kopřivová T.
107
TVVII.A
Zákostelnová A.
106 - MTv
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
AJVII.A
Ward T.
408
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VII.B
JKVII.B
Saňáková P.
416
MVII.B
Kopřivová T., Nováková A.
416
MVII.B
Nováková A.
416
TVVII.B
Hlaváčková M.
106 - MTv
UKVII.B
Chramostová A.
323 - výtvarka
UKVII.B
Chramostová A.
323 - výtvarka
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
TVVII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VII.C
AJVII.C
Kopřivová T.
325 - SV
TVVII.C
Horváth L.
124 - Hala
UKVII.C
Chramostová A.
323 - výtvarka
UKVII.C
Chramostová A.
323 - výtvarka
PŘÍVII.C
Kostolná L.
423
JKVII.C
Saňáková P.
409
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
AJVII.C
Bernátková P.
104
TVVII.C
Zákostelnová A.
119 - VTv
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VIII.A
MVIII.A
Antonová A.
320
FVIII.A
Antonová A.
320
JKVIII.A
Čechová D.
320
AJVIII.A
Reslerová M.
409
MVVIII.A
Čechová D.
320
PŘÍVIII.A
Kostolná L.
423
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
AJVIII.A
Juříček J., Ward T.
108
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
VIII.B
JKVIII.B
Jirovec K.
409
JKVIII.B
Jirovec K.
409
TVVIII.B, VIII.B
Horváth L.
119 - VTv
PŘÍVIII.B
Kostolná L.
423
ZVIII.B
Bernátková P.
417
AJVIII.B
Procházka J.
415
SHVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Zákostelnová A.
119 - VTv
AJVIII.B
Bernátková P.
108
FAVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Pražák D.
417
ŠTVVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Bernátková P.
409
RoboVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Juříček J.
315 - Inf
MPVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Hynek H.
408
APVI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B
Ward T.
104
IX.A
JKIX.A
Čechová D.
417
MIX.A
Kurnas J.
417
PŘÍIX.A
Bernátková P., Pražák D.
417
PŘÍIX.A
Bernátková P., Pražák D.
417
AJIX.A, IX.B, IX.C
Goodell C.
408
FyzIX.A
Kurnas J.
417
CMIX.A
Chládek A., Mikhutkina O.
423
AJIX.A, IX.B, IX.C
Hájková A.
107
AJIX.A, IX.B, IX.C
Králová L.
415
AJIX.A, IX.B, IX.C
Kopřivová T., Ward T.
114
AJIX.A, IX.B, IX.C
Reslerová M.
108
IX.B
UKIX.B
Chramostová A., Pražák D.
323 - výtvarka
MIX.B
Chládek A.
114
JKIX.B
Saňáková P.
114
FyzIX.B
Kurnas J.
114
AJIX.A, IX.B, IX.C
Goodell C.
408
TVIX.B
Novák F.
119 - VTv
VKVPIX.B
Provazník M.
416
AJIX.A, IX.B, IX.C
Hájková A.
107
TVIX.B
Horváth L.
124 - Hala
AJIX.A, IX.B, IX.C
Králová L.
415
Časy odpolední výukyIX.B
Horváth L., Novák F., Provazník M.
AJIX.A, IX.B, IX.C
Kopřivová T., Ward T.
114
AJIX.A, IX.B, IX.C
Reslerová M.
108
IX.C
PŘÍIX.C
Kostolná L.
423
UKIX.C
Chramostová A.
323 - výtvarka
JKIX.C
Jirovec K.
108
OVIX.C
Nováková A.
320
AJIX.A, IX.B, IX.C
Goodell C.
408
VKVPIX.C
Provazník M.
416
AJIX.A, IX.B, IX.C
Hájková A.
107
AJIX.A, IX.B, IX.C
Králová L.
415
AJIX.A, IX.B, IX.C
Kopřivová T., Ward T.
114
AJIX.A, IX.B, IX.C
Reslerová M.
108
I. U
ČJI. U
Bartoňová V.
U15
MI. U
Bartoňová V.
U15
PRVI. U
Bartoňová V.
U15
HVI. U
Chovancová E.
U15
II.U
ČJII.U
Janečková A.
U11
MII.U
Janečková A.
U11
ČJII.U
Janečková A.
U11
II.U
Bartoňová V.
U11
III.U
PRVIII.U
Zvoníčková K.
U14
ČJIII.U
Vatĺaková V.
U14
MIII.U
Vatĺaková V.
U14
ČJIII.U
Vatĺaková V.
U14
HVIII.U
Chovancová E.
U24
IV.U
AJIV.U
Chovancová E.
U13
MIV.U
Zvoníčková K.
U13
FIEIV.U
Namyslo P.
U32
MIV.U
Zvoníčková K.
U13
DSIV.U
Zvoníčková K.
U35
ČJIV.U
Zvoníčková K.
U13
V.U
ČJV.U
Buckiová D.
U12
MV.U
Buckiová D.
U12
ČJV.U
Buckiová D.
U12
VLV.U
Buckiová D.
U12
VVV.U
Buckiová D.
U12
VI.U
Třídnická hodinaVI.U
Meier V., Namyslo P.
MVI.U
Kohout J.
U26
DVI.U
Namyslo P.
U26
ZVI.U
Krpata J.
U26
ČJVI.U
Háková T.
U26
VVVI.U
Markvartová I.
U36
VVVI.U
Markvartová I.
U36
 Pedagogická intervenceVI.U
Tůmová E.
 
VII.U
VVVII.U
Markvartová I.
U36
VVVII.U
Markvartová I.
U36
ČJVII.U
Palusgová B.
U25
AJVII.U
Buchelová A.
U25
DVII.U
Rada F.
U25
DVII.U
Rada F.
U25
VIII.U
ČJVIII.U
Palusgová B.
U24
MVIII.U
Kohout J.
U24
OVVIII.U
Chovancová E.
U24
DSVIII.U
Krpata J.
U35
AJVIII.U
Namyslo P.
U23
TVVIII.U
Kryšpínová J.
UTS
AJVIII.U
Buchelová A.
IX.U
IX.U
Namyslo P.
U23, U35
TVIX.U
Háková T.
UTS
AJIX.U
Buchelová A.
U23
MIX.U
Kohout J.
U23
CČJIX.U
Háková T.
U26
ZIX.U
Krpata J.
U23
CMIX.U
Kryšpínová J.
U32
I.L Beta
EI.L Beta
Múková M.
L117
AJI.L Beta
Fleková M.
L117
II.L Alfa
EII.L Alfa
Vránková K.
L111
ČJII.L Alfa
Vránková K.
L111
III.L Kappa
EIII.L Kappa
Jeřábek Z.
L110
ČJIII.L Kappa
Jeřábek Z.
L110
ČJIII.L Kappa
Jeřábek Z.
L110
AJIII.L Kappa
Nedvědová J.
L110
AJIII.L Kappa
Nedvědová J.
L110
IV.L Ióta
EIV.L Ióta
Sztogrýnová D.
L113
UVIV.L Ióta
Sztogrýnová D.
L113
AJIV.L Ióta
Bartošová S.
L004
AJIV.L Ióta
Sztogrýnová D.
L113
V.L Éta
EV.L Éta
Čtvrtníčková L.
L109
POVV.L Éta
Novák F.
L001 Tz
AJV.L Éta
Bartošová S.
L115
MV.L Éta
Sokolová Suková M.
L109
AJV.L Éta
Čtvrtníčková L.
L109
VI.L Zéta
OVI.L Zéta
Rozkošová R.
L108
FyzVI.L Zéta
Stránský J.
L118
MVI.L Zéta
Sokolová Suková M.
L108
ŠJVI.L Zéta
Falcón Eito I.
L108
U&ŘVI.L Zéta
Flek D., Múková M.
L000 Dílna, L207 Ateliér
VII.L Penta
OVII.L Penta
Nováková A.
L103
ČJVII.L Penta
Nováková A.
L103
ŠJVII.L Penta
Falcón Eito I.
L103
MVII.L Penta
Sokolová Suková M.
L103
POVVII.L Penta
Nováková A.
L219 Aula
U&ŘVII.L Penta
Nováková A.
L219 Aula
VIII.L Delta
OVIII.L Delta
Dlesková T.
L107
CHVIII.L Delta
Lisý Š., Šimek M.
L118
ČJVIII.L Delta
Jakešová E.
L107
ČJVIII.L Delta
Jakešová E.
L107
U&ŘVIII.L Delta
Dlesková T.
L207 Ateliér
U&ŘVIII.L Delta
Falcón Eito I.
L207 Ateliér
AJVIII.L Delta
Bartošová S.
L104
AJVIII.L Delta
Dlesková T.
L104
IX.L Gamma
OIX.L Gamma
Stránský J.
L105
DUIX.L Gamma
Dlesková T., Rozkošová R.
L207 Ateliér
AJIX.L Gamma
Stránský J.
L105
MIX.L Gamma
Stránský J.
L105
VKVPIX.L Gamma
Fiala P.
L105