Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Pátek 2.6.2023
 
-
00:00 - 07:39
0
07:40 - 08:25
1
08:30 - 09:15
2
09:25 - 10:10
3
10:30 - 11:15
4
11:25 - 12:10
5
12:20 - 13:05
6
13:15 - 14:00
7 pauza
14:05 - 14:35
8
14:35 - 15:20
9
15:25 - 16:10
I.A
 RANNÍ DRUŽINA - SNÍDANĚI.A
Drchalová T.
 
AJI.A (A1), I.A (A2)
Traylor K.
208
AJI.A (A1), I.A (A2)
Traylor K.
208
ČDJI.A (seminář), I.B (seminář), I.C (seminář)
Žalská V.
209
 I.A
Drchalová T.
 
 I.A
Drchalová T.
I.B
ČDJI.A (seminář), I.B (seminář), I.C (seminář)
Žalská V.
209
I.C
ČDJI.A (seminář), I.B (seminář), I.C (seminář)
Žalská V.
209
I.D
THI.D
Částková P.
II.A
ČDJII.A (seminář), II.C (seminář)
Benešová G.
228 - výklenek
II.C
ŠVP Český rájII.C, III.B, V.A
Chaloupková I., Ročk...
ČJII.C
Chaloupková I.
307
MII.C
Chaloupková I.
307
AJII.C (A2)
Chaloupková I.
307
ČDJII.A (seminář), II.C (seminář)
Benešová G.
228 - výklenek
THII.C
Chaloupková I.
307
AJII.C (A1)
Goodell C.
428 - výklenek
PRVII.C
Chaloupková I.
307
 OBĚD A OSOBNÍ HYGIENAII.C
Sandtnerová V.
 
III.A
 OBĚD A OSOBNÍ HYGIENAIII.A, IV.B
Šrom M.
 
 III.A, IV.B
Šrom M.
III.B
ŠVP Český rájII.C, III.B, V.A
Chaloupková I., Ročk...
AJIII.B (A1)
Goodell C., Ročková K.
107
MIII.B
Ročková K.
410
ČJIII.B
Ročková K.
410
TVIII.B
Ročková K.
119 - VTv
HVIII.B
Ročková K.
410
AJIII.B (A2)
Králová L.
104
III.C
MIII.C
Koubková L.
L206
AJIII.C (A1), III.C (A2)
Koubková L.
L206
AJIII.C (A1), III.C (A2)
Koubková L.
L206
ČJIII.C
Koubková L.
L206
III.D
MIII.D
Částková P.
L208
MIII.D
Kočková K.
L208
ČJIII.D
Nesládková M.
L208
HVIII.D
Nesládková M.
L208
IV.B
ČJIV.B
Jirovec K.
207
AJIV.B (A1), IV.B (A2)
Kosková Z., Traylor K.
207
VLIV.B
Kosková Z.
207
VLIV.B
Kosková Z.
207
 OBĚD A OSOBNÍ HYGIENAIII.A, IV.B
Šrom M.
 
TVIV.B
Šrom M.
124 - Hala
 III.A, IV.B
Šrom M.
V.A
ŠVP Český rájII.C, III.B, V.A
Chaloupková I., Ročk...
TVV.A
Žďárská K.
119 - VTv
VLV.A
Žďárská K.
407
ČJV.A
Žďárská K.
407
VVV.A
Žďárská K.
407
V.A
Žďárská K.
407
V.B
Plavecký výcvikV.B
Sedláková M.
MV.B
Sedláková M.
406
ČJV.B
Sedláková M.
406
ČJV.B
Sedláková M.
406
VI.A
Výlet - SycherákVI.A, VI.B
Kopřivová T., Kostol...
MVI.A
Chládek A.
408
FVI.A
Burianová V.
408
JKVI.A
Saňáková P.
408
ZVI.A
Procházka J.
408
ČDJVI.A (seminář), VI.B (seminář), VI.C (seminář)
Slezáková M.
107
HVVI.A
Kostolná L.
408
NJVI.A (Nj), VI.B (Nj), VI.C (Nj)
Procházka J.
409
ŠJVI.A (Šj2), VI.B (Šj2), VI.C (Šj2)
Falcón Eito I.
416
ŠJVI.A (Šj1), VI.B (Šj1), VI.C (Šj1)
Carmona M., Králová L.
408
FJVI.A (Fj), VI.B (Fj), VI.C (Fj)
Sedlmeier A.
320
VI.B
Výlet - SycherákVI.A, VI.B
Kopřivová T., Kostol...
THVI.B
Kopřivová T.
416
OVVI.B
Kopřivová T.
416
HVVI.B
Kopřivová T.
416
JKVI.B
Saňáková P.
416
ČDJVI.A (seminář), VI.B (seminář), VI.C (seminář)
Slezáková M.
107
DVI.B
Jirásková L.
416
NJVI.A (Nj), VI.B (Nj), VI.C (Nj)
Procházka J.
409
ŠJVI.A (Šj2), VI.B (Šj2), VI.C (Šj2)
Falcón Eito I.
416
ŠJVI.A (Šj1), VI.B (Šj1), VI.C (Šj1)
Carmona M., Králová L.
408
FJVI.A (Fj), VI.B (Fj), VI.C (Fj)
Sedlmeier A.
320
VI.C
InvenioVI.C
Bernátková P., Vrchl...
UKVI.C
Chramostová A.
323 - výtvarka
ZVI.C
Zdeňková V.
325
PŘÍVI.C
Kostolná L.
409
PŘÍVI.C
Kostolná L.
409
ČDJVI.A (seminář), VI.B (seminář), VI.C (seminář)
Slezáková M.
107
AJVI.C (A2)
Kopřivová T.
309
NJVI.A (Nj), VI.B (Nj), VI.C (Nj)
Procházka J.
409
AJVI.C (A1)
Goodell C., Kosková Z.
325
ŠJVI.A (Šj2), VI.B (Šj2), VI.C (Šj2)
Falcón Eito I.
416
ŠJVI.A (Šj1), VI.B (Šj1), VI.C (Šj1)
Carmona M., Králová L.
408
FJVI.A (Fj), VI.B (Fj), VI.C (Fj)
Sedlmeier A.
320
VII.A
DVII.A
Chramostová A.
320
VII.B
ZVII.B
Chládek A.
308
VIII.A
DVIII.A
Sedlmeier A.
320
ČDJVIII.A (seminář), VIII.B (seminář), VIII.C (seminář)
Slezáková M.
409
NJVIII.A (FJ1), VIII.A (Nj2), VIII.B (FJ1), VIII.B (Nj2), VIII.C (FJ1), VIII.C (Nj2)
Procházka J.
320
NJVIII.A (NJ1), VIII.B (FJ2), VIII.B (NJ1), VIII.C (FJ2), VIII.C (NJ1)
Jirovec K.
114
VIII.B
ČDJVIII.A (seminář), VIII.B (seminář), VIII.C (seminář)
Slezáková M.
409
NJVIII.A (FJ1), VIII.A (Nj2), VIII.B (FJ1), VIII.B (Nj2), VIII.C (FJ1), VIII.C (Nj2)
Procházka J.
320
NJVIII.A (NJ1), VIII.B (FJ2), VIII.B (NJ1), VIII.C (FJ2), VIII.C (NJ1)
Jirovec K.
114
VIII.C
ZVIII.C
Saňáková P.
108
ČDJVIII.A (seminář), VIII.B (seminář), VIII.C (seminář)
Slezáková M.
409
NJVIII.A (FJ1), VIII.A (Nj2), VIII.B (FJ1), VIII.B (Nj2), VIII.C (FJ1), VIII.C (Nj2)
Procházka J.
320
NJVIII.A (NJ1), VIII.B (FJ2), VIII.B (NJ1), VIII.C (FJ2), VIII.C (NJ1)
Jirovec K.
114
IX.A
NJIX.A (Nj), IX.A (Fj), IX.B (Fj), IX.B (Nj)
Jirovec K.
320
INFIX.A
Procházka J.
315 - Inf
CHIX.A
Burianová V.
423
IX.B
CHIX.B
Chramostová A.
423
PŘÍIX.B
Burianová V.
409
NJIX.A (Nj), IX.A (Fj), IX.B (Fj), IX.B (Nj)
Jirovec K.
320
DIX.B
Falcón Eito I.
320
ZIX.B
Provazník M.
417
ZIX.B
Lukić A.
417
V.U
MV.U
Čurdová H.
U12
ČJV.U
Čurdová H.
U12
VII.U
MVII.U
Procházková I.
U25
IX.U
MIX.U
Meier V.
U26
MIX.U
Meier V.
U26